| สินค้าและบริการ Product and Service

สินค้าของเรา 

เข็มเหล็ก TGRF140-17000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม
มีเกลียว การรับน้าหนัก 15-26 ตัน

F76-18000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม
มีเกลียว การรับน้าหนัก 24 ตัน

F76-3000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม
มีเกลียว การรับน้าหนัก 5.15 ตัน

N76-1200

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 2.55 ตัน

F76-1200

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 2.55 ตัน

F76-1600

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 3.57 ตัน

F76-1800

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 3.88 ตัน

F76-2000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 4.25 ตัน

F76-3000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 5.8 ตัน

F90-2000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 4.3 ตัน

F114-2000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม
มีเกลียว การรับน้าหนัก 6.22 ตัน

F140-2000

ฐานเกลียวเหล็ก TGR ฐานรากระบบเข็ม มีเกลียว
การรับน้าหนัก 7.24 ตัน

เสาไฟLighting Pole

Double Arms

Lighting Pole

Single Arms

Lighting Pole

Straight Tapered Lighting Pole

Solar Cell Pole

F76-3000

F89-2000

CCTV Pole

แคตตาล็อกสินค้า ประเภทเสาไฟ